BIVC ПЪРВА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ    19-21 юни 2015 София
   FIRST BALKAN VALUATION CONFERENCE

CHAMBER OF INDEPENDENT APPRAISERS IN BULGARIA
REGIONAL COLLEGE OF SOFIA CITY AND SOFIA REGION
 
 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ
СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ

За кореспонденция и информация

София 1000, пл.”Славейков” № 6,
ет. 2, офис 13


за поръчка на матракtel:  02/ 986 47 16, 0884 440 990

e-mail: src.ciab@geobiz.net

 

Този уеб сайт се поддържа с подкрепата на KABOX.
ПРЕПОРЪЧВАМЕ И СПОДЕЛЯМЕ:

Дунапрен и матраци от KABOX. ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ НА НАЙ-ДОБРИТЕ БЪЛГАРСКИ МАТРАЦИ

 

Сметка за превеждане на такси

Юробанк и еф джи България,
IBAN: BG72BPBI79421079501605,
BIС: BPBIBGSF

КНОБ - Регионална колегия
София-град и София-област
Основание за плащане:
Такса балканска конференция 2015


МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ:

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Форма за хотелска регистрация

 

BIVC ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема "
Добри оценителски практики"
19, 20 и 21 юни 2015 год. гр.София


Уважаеми колеги,
Регионална колегия София-град и София-област и Камара на независимите оценители в България имат удоволствието най-учтиво да Ви поканят да вземете участие в I-та Международна Балканска конференция, която ще се проведе на 19-21.06.2015 г. в гр.София, хотел „Хилтън“.

УСЛОВИЯ:

Заявка за участие - до 29.05.2015 г. Карта за регистрация ще бъде публикувана допълнително на сайта на СРК - www.ciab-sofia.com

Всички участници в конференцията които ще представят доклади заедно със заявката за участие следва да изпратят тема на доклада и кратко резюме.

След изтичане на крайния срок резюметата и темите ще бъдат публикувани на официалния сайт на конференцията.

Максимален брой доклади – до два. Докладите могат да бъдат представяни и в съавторство.


©2015 CIAB-Sofia | HTML Site Map